Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije MKSJ-a priznaju pravo žrtava zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji da traže odštetu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PLENARNA SJEDNICA

PLENARY

PLÉNIERE

 

Hag, 14. septembar 2000.
JL/P.I.S./528-e

SUDIJE MKSJ-A PRIZNAJU PRAVO ŽRTAVA ZLOČINA
POČINJENIH U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI DA TRAŽE
ODŠTETU

Ujedinjene nacije pozvane da razmotre načine obeštećenja žrtava

Dana 13. septembra 2000., sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: MKSJ) nastavile su i zaključile raspravu o pravima žrtava da traže odštetu.

To pitanje je pokrenulo Tužilaštvo, a sudije su započele sa razmatranjem istog na 22. Plenarnoj sjednici održanoj u julu 2000. (vidi Saopštenje za javnost br. 518 od 17. jula).

Na Plenarnoj sjednici održanoj 13. septembra 2000., sudije su usvojile Izvještaj u kojem je zaključeno da "žrtve zločina koji potpadaju pod nadležnost Međunarodnog suda imaju zakonsko pravo da traže odštetu za povrede koje su im nanesene".

Predsjednik Međunarodnog suda, njegova ekselencija Claude Jorda, preporučiće Savjetu bezbjednosti i Generalnom sekretaru "da odgovarajući organi Ujedinjenih nacija pažljivo razmotre načine za obeštećenje žrtava zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji".

U Izvještaju koji su sudije usvojile dat je podroban pregled pitanja obeštećenja žrtava, kao i s tim povezanog pitanja učešća žrtava u sudskom postupku. U Izvještaju su razmotreni razni načini obeštećenja žrtava, a u njegovom zaključku su navedene praktične preporuke.

Puni tekst ovog Izvještaja daće se na uvid javnosti nakon što ga prime Savjet bezbjednosti i Generalni sekretar.

*****