Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sva optužena lica moraju biti predata Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju i mora im biti suđeno pred Međunarodnim sudom

PROSECUTOR
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 8. mart 2001.
FH/P.I.S./572

Sva optužena lica moraju biti predata Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju i mora im biti suđeno pred Međunarodnim sudom

Čini se da su iskrsli neki nesporazumi nakon medijskih izveštaja o izjavama koje se pripisuju zameniku tužioca Grahamu Blewittu, izrečenim tokom sastanka na Međunarodnom institutu za strateška istraživanja u Londonu 7. marta.

Da bi se izbegli nesporazumi, mora se istaći da nema promene u politici Tužilaštva u vezi sa suđenjem Slobodanu Miloševiću i drugim licima protiv kojih je Tribunal podigao optužnice. Tužilac i njen zamenik imaju identičan stav o tome i insistiraju na primatu MKSJ-a. Sva lica optužena od strane MKSJ-a moraju biti predata Sudu.

Drugo, tek nakon predaje optuženih lica Sudu, može se razmatrati i diskutovati i o drugim pitanjima i mogućnostima, uključujući i mogućnost da se deo suđenja pred ovim Sudom održi u Beogradu, ili negde drugde. Takva mogućnost je u skladu sa Pravilnikom o postupku i dokazima Suda (Pravilo br. 4). Ovo pitanje je pokretanoi ranije pošto je to jedan od načina da su|enja koja se održavaju pred ovim Sudom budu pritupačnija gra|anima bivše Jugoslavije.

Nakon predaje optuženog lica Tribunalu, mogu se razmatrati i druge mogućnosti uključujući i vreme su|enja i mogućnost da se omogući da određenom optuženom licu sudi domaći sud dok se čeka na početak suđenja na MKSJ-u. Međutim, važno je da se shvati da o takvim pitanjima može odlučivati samo predsednik Suda i da takve odluke mogu zavisiti, između ostalog, od bezbedonosnih pitanja i od postojanja dovoljnih sredstava za održavanje suđenja van sedišta Suda u Hagu.

Što se tiče Miloševića i četvorice optuženih za zločine za koje se u optužnici tvrdi da su počinjeni na Kosovu tokom 1998. i 1999, tužilac je spreman za početak suđenja u tom predmetu. Štaviše, u novim optužnicama koje će tužilac podići, Milošević će biti optužen na osnovu njegove odgovornosti za zločine navodno počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Na kraju, važno je još jednom ponoviti da Savezna Republika Jugoslavija mora ispuniti svoje međunarodnopravne obaveze prema MKSJ-u, uklučujući i predaju svih lica optuženih od strane Suda.