Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilaštvo pozdravlja potpisivanje Protokola između tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije u vezi sa saradnjom na predmetima koji se tiču ratnih zločina

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
TUŽILAC
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 31. januar 2013.
FS/OTP/PR1544t

Tužilaštvo pozdravlja potpisivanje Protokola između tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije u vezi sa saradnjom na predmetima koji se tiču ratnih zločina

 

 

Tužilaštvo pozdravlja današnje potpisivanje Protokola u Bruxellesu između predstavnika Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva za ratne zločine Bosne i Hercegovine u vezi s razmjenom dokaza i informacija u predmetima koji se tiču ratnih zločina.

Potpisivanje Protokola čiji je cilj da unaprijedi saradnju tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi se počinioci teških zločina priveli pravdi, predstavlja značajan korak u borbi protiv nekažnjivosti u bivšoj Jugoslaviji. Pojačana saradnja tužilaštava je od ključne važnosti za žrtve zločina počinjenih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji koje traže pravdu i zadovoljštinu za svoje patnje.

Ako se adekvatno provede, Protokol bi mogao ponuditi praktična rješenja za probleme kao što su paralelne istrage dviju zemalja i predstavlja važan korak u rješavanju nagomilanih predmeta preostalih u Bosni i Hercegovini.

Tužilaštvo posebno cijeni napore koje je na postizanju ovog rezultata uložila Evropska Unija, koja je bila domaćin potpisivanju Protokola.

Zajedno sa svojim međunarodnim partnerima, Tužilaštvo će i dalje davati podršku svim nastojanjima za unapređenje krivičnog gonjenja za ratne zločine na nacionalnom nivou u bivšoj Jugoslaviji i za saradnju između tužilaštava u toj regiji.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu