Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilaštvu naloženo da da predlog o ulozi dodeljenog advokata odbrane u predmetu Milošević

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ỀRE INSTANCE
PRETRESNO VEĆE
 

Hag, 19. jula 2004.
JP/P.I.S./871t

TUŽILAŠTVU NALOŽENO DA DA PREDLOG O ULOZI
DODELJENOG ADVOKATA ODBRANE U PREDMETU MILOŠEVIĆ

Danas, 19. jula 2004, Pretresno veće III je naložilo Tužilaštvu da da predlog o mogućoj ulozi dodeljenog advokata odbrane u predmetu Milošević, "u osiguravanju pravičnog izvođenja dokaza odbrane, posebno u slučaju nepostojanja uputstava za advokata, ili saradnje optuženog s advokatom, nakon čega će Pretresno veće odlučiti koje dalje mere treba preduzeti, uključujući davanje naloga optuženom i Amici curiae da kao odgovor podnesu svoje predloge."

U Nalogu, Pretresno većeje :

Imalo u vidu da "izvođenje dokaza odbrane nije počelo zbog bolesti optuženog";

Uzelo u obzir "nameru i odlučnost Pretresnog veća da izvođenje dokaza odbrane bude zaključeno do oktobra 2005, kad se predviđa da će se završiti 150 dana dodeljenih optuženom za izvođenje dokaza odbrane, na osnovu trodnevnog rasporeda zasedanja od 31. avgusta 2004";

Imalo u vidu "da i dalje postoji mogućnost da optuženi neće biti sposoban da nastavi da zastupa sâm sebe u skladu s tim rasporedom";

Uzelo u obzir "da će možda biti potrebno da Pretresno veće razmotri dalje mere da bi se osiguralo pravično i brzo vođenje suđenja i njegov završetak"; i

Uzelo u obzir "da premda je Tužilaštvo predložilo da bi advokat mogao biti dodeljen u nekom svojstvu radi osiguranja pravičnog izvođenja dokaza, ono nije konkretno navelo ulogu advokata u takvoj situaciji".

Kompletni tekst Naloga možete naći na stranici MKSJ-a na Internetu: http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tord/bcs/mil-ord040719b.htm