Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilac Serge Brammertz sastao se s predstavnicima udruženja žrtava

TUŽILAC
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 30. septembar 2014.
CS/PR1609e

Tužilac Serge Brammertz sastao se s predstavnicima udruženja žrtava

Tužilac Serge Brammertz danas se sastao s predstavnicima udruženja žrtava koji su došli na izlaganje završnih riječi u predmetu protiv Radovana Karadžića: s Muratom Tahirovićem, predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida i s Munirom Subašić, Kadom Hotić, te Zumrom Šehomerović iz udruženja Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa. Razgovarali su s tužiocem o završnoj riječi i saradnji na preostalim predmetima pred Tribunalom.

Tužilac Serge Brammertz zahvalio se svjedocima koji su svjedočili na suđenju Radovanu Karadžiću. «Iako se pravda ostvaruje ovdje u sudnici, borba za nju počinje sa svakom osobom koja odluči da istupi, da bude svjedok i da kaže istinu. Tužilaštvo je zahvalno svim svjedocima koji su učestvovali na ovom suđenju i dali svoj doprinos da se ostvari pravda i utvrdi odgovornost za ove strašne zločine.» Tužilac je takođe priznao da zločini počinjeni u bivšoj Jugoslaviji imaju trajne posljedice. «Danas ima na hiljade žrtava u cijelom regionu koje još uvijek fizički i emocionalno pate zbog događaja koji su se dogodili prije 20 godina. Nadamo se da naš rad donekle ublažava njihovu patnju.»

Izražavajući zabrinutost zbog toga što se negiranje genocida počinjenog u Srebrenici nastavlja i danas, tužilac Brammertz je rekao sljedeće: «Negiranje genocida žrtvama i njihovim porodicama uzrokuje ogromnu patnju, umanjuje mogućnost pomirenja i pojačava razdvajanje zajednica. Svaka žrtva zaslužuje da se priznaju zločini koji su nad njom počinjeni, kao i bol koju je pretrpjela.»