Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

U Haagu završena konferencija o globalnom naslijeđu Međunarodnog suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 16. novembar 2011.
JKE/MOW/PR1461t


U Haagu završena konferencija o globalnom naslijeđu Međunarodnog suda 

 

 Sudija Patrick Robinson, predsjednik MKSJ
 

Konferencija pod nazivom “Globalno naslijeđe MKSJ” danas je završena u Haagu. Na njoj se okupilo preko 350 vodećih ljudi iz akademskog života, međunarodnih sudija i pravnika, predstavnika država i pripadnika civilnog društva.

Predsjednik Međunarodnog suda, Patrick Robinson, juče je govorio o “pogodnom i plodnom tlu za intelektualno izazovne i podsticajne diskusije o globalnom uticaju rada Međunarodnog suda” koje će konferencija pružiti.

Tokom ove dvodnevne konferencije učesnici su istražili uticaj rada Međunarodnog suda na međunarodno humanitarno pravo i međunarodnu krivičnu proceduru, kao i potencijal njegove jurisprudencije da utiče na oblikovanje buduće globalne pravde i unapređenje ljudskih prava. Nakon dinamičkih panel-diskusija uslijedila je prilika za publiku da panelistima postavlja pitanja.

Moderatori i učesnici panela bili su neki od najistaknutijih naučnih radnika i stručnjaka iz oblasti međunarodnih ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog i krivičnog prava, a među njima su bili neki od uvaženih sudija i bivših sudija Međunarodnog suda, zvaničnici Ujedinjenih nacija i predstavnici vlada.

Konferencija je održana zahvaljujući velikodušnosti vlada Nizozemske, Luksemburga, Švicarske i Republike Koreje, kao i opštine Haag i Otvorenog društva: Inicijative za pravdu.

Presdsednik Robinson takođe je iskoristio svoje uvodno izlaganje da oda poštu prvom predsjedniku Međunarodnog suda, sudiji Antoniu Casseseu, “velikanu međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava” koji je imao “ogroman uticaj na temeljnu jurisprudenciju Međunarodnog suda”. Sudija Cassese je preminuo 21. oktobra 2011. godine.

 

***

Tematski koncept konferencije Globalno naslijeđe MKSJ


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu