Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

U izvještaju o audiovizuelnom praćenju rasprava pred MKSJ zakljuèeno je da kamere doprinose pravilnom izvršenju pravde

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
   

Den Haag, 19. travnja 2000.

CC/P.I.S./493-t 


U IZVJEŠTAJU O AUDIOVIZUELNOM PRAĆENJU RASPRAVA
PRED MKSJ ZAKLJUČENO JE DA KAMERE DOPRINOSE PRAVILNOM IZVRŠENJU
PRAVDEU izvještaju je također zaključeno da bi se
politika MKSJ mogla usvojiti i kod drugih međunarodih sudskih procesa,
uključujući i suđenje u slučaju LockerbieDanas je gđi Dorothee de Sampayo, tajnici Međunarodnog
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), predan prvi primjerak
Izvještaja o utjecaju kamera na Međunarodnom krivičnom sudu
za bivšu Jugoslaviju
.


Izvještaj je sastavio Dr. Paul Mason, koordinator organizacije
Centre for Media and Justice (CMJ) na Institutu Southampton (Ujedinjeno
Kraljevstvo), nakon istraživanja koje je trajalo 18 mjeseci. Istraživanje
Dr. Masona zasnovano je na razgovorima sa sucima MKSJ, pravnim savjetnicima
tužiteljstva i obrane i dijelom osoblja koje radi u Tajništvu Suda.
Fokus istraživanja bilo je korištenje internog audio-vizualnog sistema
u sudnicama MKSJ i posebno moguć utjecaj prisutnosti kamera na sudionike
u raspravi i izvršenje pravde.


Nalazi u Izvještaju upućuju na to da prisustvo kamera
u sudnici ne utječe bitno na ponašanje sudionika u raspravi. Šta
više, korištenje kamera u sudskim raspravama, pod uvjetom da se koriste
prema strogim pravilima, pozitivno utječe na izvršenje pravde i
pomaže da se i vidi da međunarodna pravda postoji.


U istraživanju je zaključeno da bi politiku MKSJ o
snimanju audio-vizualnog zapisa svih javnih rasprava od početka
do kraja uspješno mogla primjeniti i u drugim međunarodnim sudskim
procesima, uključujući i predmet Lockerbie.


GLAVNI ZAKLJUČCI U IZVJEŠTAJUPostoji opći konsenzus o tome da prisustvo kamera
u sudnici nije utjecalo na sudionike u raspravi. To je pokazala
i samo-procjena i procjena utjecaja kamera na druge sudionike u
raspravi.


Ispitanici su se jednoglasno složili u tome da kamere
u sudnicama Međunarodnog suda imaju tri osnovne funkcije: promociju
rada Suda, stvaranje potpunog i točnog zapisa o radu Suda i
arhiviranje rasprava. Ispitanici su smatrali da je interni prijenos
rasprava pred Sudom razuman i neutralan, što je i nužno.


Velika većina ispitanika smatra ili da kamere
imaju pozitivan utjecaj ili da nemaju utjecaja na vršenje pravde.
Pomoću kamera se međunarodna zajednica može informirati
o radu Suda na način koji će očuvati transparentnost
i pravičnost izvršenja pravde.


Mnogi su napomenuli da se audio-vizualna politika
Suda može uspješno prihvatiti i u drugim međunarodnim sudskim
procesima, uključujući i suđenje u predmetu Lockerbie.
O snimanju rasprava pred domaćim sudovima, nije postojao jedinstven
stav.


PODACI O Dr PAUL MASONU I ORGANIZACIJI CENTRE FOR
MEDIA AND JUSTICEDr Paul Mason studirao je pravo na Univerzitetu Southampton
prije nego što je završio doktorsku disertaciju o predstavljanju kazne
u pop kulturi. Kao koordinator organizacije Centre for Media and
Justice
na Univerzitetu Southampton, nastavlja istraživanja o elektronskom
prijenosu sudskih rasprava u Evropskoj uniji.


Centre for Media and Justice osnovan je u okviru
Pravnog fakulteta Instituta Southampton u Engleskoj, da bi radio istraživanja
o interakciji medija i prava. Trenutno se bavi audio-vizualnim pokrivanjem
sudskih rasprava. U veljači 1999., Centre for Media and Justice
organizirao je prvu veliku evropsku konferenciju o prijenosu sudskih
procesa putem elektronskih medija pod nazivom Cameras in Court.


PODACI O AUDIOVIZUALNOM POKRIVANJU PROCESA PRED MKSJVeć 1994. suci su donijeli odluku o audio-vizualnom
snimanju rasprava pred MKSJ i to iz tri razloga: da bi se vidjelo da
se pravda izvršava, da bi se izbjeglo pogrešno shvaćanje uloge i
prirode rasprava pred Međunarodnim sudom i radi edukativne funkcije
Suda.


Svaka sudnica opremljena je sa šest nečujnih kamera
s daljinskim upravljanjem koje snimaju rasprave za potrebe medija i
za arhivu. Medijima se daju na raspolaganje samo snimke javnih rasprava.


U skladu sa strogim uputama kojima se osigurava potpun,
balansiran, pravičan i točan prijenos javnih rasprava, osoblje
koje je zaduženo za audio-vizualnu tehniku odabire žive snimke sa šest
kamera. Snimke se sa kratkim zakašnjenjem (30 minuta) puštaju medijima
u tehnički opremljenoj prostoriji koja je se nalazi u predvorju
Suda.


Snimke se medijima daju bez novčane naknade.


*****


Dr. Paula Masona se može kontaktirati na sljedećim
brojevima:

Centre for Media and Justice

Phone number: 00.44.2380.319.627

Fax-number: 00.44.2380.235.948

e-mail: paul.mason [at] solent.ac.uk