Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

U Zagrebu završena konferencija o naslijeđu MKSJ-a u Hrvatskoj

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNI SUD

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Den Haag, 8. studenog 2012.
VE/CS/PR1527t
 

U Zagrebu završena konferencija o naslijeđu MKSJ-a u Hrvatskoj

 

Konferencija o naslijeđu MKSJ-a u Hrvatskoj održana je danas u Zagrebu i pružila je jedinstvenu priliku za preko 160 lokalnih i međunarodnih aktera da povedu širu diskusiju o naslijeđu Međunarodnog suda i njegovoj ulozi u suočavanju s prošlošću u Hrvatskoj.

Obraćajući se sudionicima konferencije, potpredsjednik MKSJ-a, sudija Agius, izjavio je: “Naslijeđe Međunarodnog suda bit će ispunjeno kada sadašnja generacija uspije da se suoči s prošlošću i prenese pouke naučene tijekom rata i nakon njega vašoj djeci i unucima. Nema mira bez pravde, a pravda znači ostvarivanje pravde za sve: počinitelje i žrtve. To dugujete sebi samima, svojoj zemlji, regiji i budućim generacijama. To je u biti suština naslijeđa koje vam ostavljamo”.

Ova konferencija druga je u nizu konferencija koje se održavaju ovog mjeseca širom bivše Jugoslavije. Prva konferencija održana je u utorak, 6. studenog, u Sarajevu. Sljedeća i poslijednja konferencija održat će se u Beogradu, u četvrtak, 22. studenog.

Govoreći na konferenciji, Jasmina Dolmagić, zamjenica državnog odvjetnika Republike Hrvatske, izjavila je: "Osnivanje MKSJ-a bilo je veliki korak naprijed u borbi protiv nekažnjivosti. Iskustva i stručnost Međunarodnog suda ne bi smjeli propasti, već ih na najbolji način trebamo koristiti u Hrvatskoj u krivičnom progonu za ratne zločine". 

U susret okončanju mandata Međunarodnog suda, ova konferencija je sudionicima omogućila da na konstruktivan način govore o dosadašnjim postignućima MKSJ-a, kao i da diskutuju o kontinuiranom doprinosu Međunarodnog suda tranzicijskoj pravdi i pomirenju u Hrvatskoj. Sudionici su potaknuti da podijele svoja mišljenja o tome što bi naslijeđe Međunarodnog suda trebalo biti i na koji bi način ono trebalo biti učvršćeno.

Teme o kojima se razgovaralo na panelima kretale su se od buduće uloge nacionalnih i međunarodnih mehanizama za pozivanje na odgovornost – konkretno  Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) – do važnosti dostupnosti arhiva Međunarodnog suda u regiji. Teme panela su iste za svaku od konferencija, međutim, specifična pitanja koja su postavljana i o kojima je debatirano u Zagrebu bila su sukladna aktualnoj situaciji u Hrvatskoj.

Među učesnicima su bili predstavnici Međunarodnog suda, zvaničnici nacionalnih pravosudnih institucija, stručnjaci za pitanja tranzicijske pravde, novinari, aktivisti, lokalni političari, predstavnici nevladinih udruga, predstavnici akademske zajednice i umjetnici iz cijele Hrvatske.

Ove tri konferencije organizirao je Outreach program MKSJ-a zahvaljujući velikodušnoj podršci Europske unije i vlada Nizozemske i Švicarske.

Impuls za održavanje ovih konferencija proistekao je iz dvije konferencije o naslijeđu MKSJ-a održane u veljači 2010. i studenom 2011. u Den Haagu, koje su održane na inicijativu bivšeg predsjednika, sudije Patricka L. Robinsona. Sudionici ovih konferencija ukazali su na veliku potrebu da se diskusije o postignućima Međunarodnog suda i njegovom naslijeđu održe u regiji bivše Jugoslavije.

 

****

Programi konferencija i kontekstualni okvir

Za dodatne informacije kontaktirajte Nermu Jelačić, ravnateljicu Službe za komunikacije,
na jelacic [at] un.org, +31 (0)70 512 5580, +31 (0)65 357 8006.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebooku, Twitteru i Youtubeu