Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ukrajina potpisala sporazum o izvršenju kazni

SEKRETARIJAT
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 7. avgust 2007.
CT/MOW/1180t

Ukrajina potpisala sporazum o izvršenju kazni

Ukrajina je danas s MKSJ potpisala sporazum o izvršenju kazni koji omogućava da lica osuđena pred Međunarodnim sudom izdržavaju svoje kazne u zatvorima Ukrajine. Ambasador Ukrajine u Holandiji Aleksandr Kupchyshyn i Sekretar Međunarodnog suda Hans Holthuis danas su potpisalo sporazum o tome.

Ukrajina je time postala dvanaesta država koja je s Međunarodnim sudom potpisala sporazum o izvršenju kazni.

Osim Ukrajine, sporazume o izvršenju kazni potpisale su još Belgija, Velika Britanija, Italija, Finska, Norveška, Švedska, Austrija, Francuska, Španija, Danska i Nemačka.

Međunarodni sud izražava zahvalnost Ukrajini i drugim državama članicama UN koje su sklopile takve sporazume o izvršenju kazni.