Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Uspješan sastanak sa donatorima u vezi s Informativnim centrom MKSJ-a u Sarajevu

Haag |

Prošle sedmice, 12. oktobra 2017., Međunarodni sud i grad Sarajevo organizovali su koordinacioni sastanak s potencijalnim donatorima, partnerima i institucijama koje podržavaju Informativni centar MKSJ-a koji se trenutno uspostavlja u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH). Ovaj sastanak – održan u obnovljenoj sarajevskoj Vijećnici, budućem sjedištu Informativnog centra – predstavlja ključni korak ka osnivanju i otvaranju centra.

Gostima je dobrodošlicu poželio gradonačelnik Sarajeva g. Abdulah Skaka, koji je izrazio svoju punu podršku, kao i podršku gradske uprave, za osnivanje Informativnog centra. Sudija Fausto Pocar, koji je govorio u ime MKSJ-a, naglasio je važnost postojanja Informativnog centra u Sarajevu, koji bi građanima BiH omogućio jednostavan pristup arhivima Međunarodnog suda. On je istakao da ti arhivi sadrže bogatstvo materijala o nedavnoj, nasilnoj prošlosti regiona, te da stoga mogu služiti kao sredstvo koje doprinosi pomirenju.

Prethodni gradonačelnik Sarajevo, profesor Ivo Komšić, govorio je o koracima koji su do sada preduzeti kako bi se omogućilo otvaranje Informativnog centra u zgradi Vijećnice, nakon čega je uslijedila detaljna prezentacija predstavnika Međunarodnog suda o sadržaju arhivskog materijala MKSJ-a, te o predviđenom konceptu, strukturi, aktivnostima i budžetu Informativnog centra. Tokom vremena posvećenog pitanjima i odgovorima, nekoliko predstavnika državnih institucija BiH, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija se obratilo prisutnima i pružilo pozitivne povratne informacije, te izrazilo spremnost da podrže osnivanje Informativnog centra.

Gradonačelnik Sarajeva Gdin Abdulah Skaka i Sudija Fausto Pocar
Sudija Pocar i gradonačelnik Sarajeva, Gdin Abdulah Skaka

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je 2010. naložio Međunarodnom sudu (Rezolucija 1966), da pomogne u osnivanju informativnih i dokumentacionih centara u državama nastalim na području bivše Jugoslavije. Ti centri će omogućavati digitalni pristup elektronskim primjercima svih javnih spisa i arhivskog materijala MKSJ-a, te provoditi razne outreach aktivnosti s ciljem zagovaranja procesa tranzicijske pravde. Informativni centar MKSJ-a u Sarajevu će biti prvi centar ovakve vrste u regionu i Međunarodni sud se nada da će takvi centri takođe biti otvoreni u Hrvatskoj i Srbiji, kao i drugdje u BiH.