Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Vijeće za prosljeđivanje MKSJ-A odlučilo da predmet Gojka Jankovića proslideji Bosni i Hercegovini

Vijece za prosljedivanje MKSJ-A odlucilo da predmet Gojka Jankovica proslideji Bosni i Hercegovini

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJATHaag, 22. juli 2005.

CVO/MOW/994t


VIJEĆE ZA PROSLJEĐIVANJE
MKSJ-A ODLUČILO DA PREDMET GOJKA JANKOVIĆA
PROSLIJEDI BOSNI I HERCEGOVINI


Danas, 22. jula 2005., Vijeće
za prosljeđivanje MKSJ-a donijelo je Odluku
da predmet Gojka Jankovića proslijedi
vlastima Bosne i Hercegovine.


Dana 29. novembra 2004., tužiteljica
je podnijela Zahtjev za prosljeđivanje
predmeta Gojka Jankovića i Dragana Zelenovića.Vijeće
za prosljeđivanje je 12. maja 2005. održalo
pretres kojem su prisustvovali predstavnici
vlada Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore.
Iz praktičnih razloga, Vijeće za
prosljeđivanje je ograničilo razmatranje
Zahtjeva za prosljeđivanje na optuženog
koji je u pritvoru Međunarodnog suda.


Vijeće je zaključilo
sljedeće:


"Razmotrivši sva pitanja,
posebno težinu krivičnog djela za koje
se optuženi tereti u ovoj optužnici i nivo
odgovornosti optuženog, te uvjerivši se na
osnovi trenutačno raspoloživih informacija
da će suđenje optuženom biti pravično,
te da smrtna kazna neće biti izrečena
ili izvršena, Vijeće za prosljeđivanje
zaključuje da treba naložiti prosljeđivanje
predmeta
Tužilac protiv Gojka Jankovića vlastima
Bosne i Hercegovine
.>


Dodatne informacije


Ovo je šesta odluka u skladu
s pravilom 11bis: četiri predmeta
su proslijeđena vlastima Bosne i Hercegovine
(Todović i Rašević; Stanković;
Mejakić i drugi, i Janković); jedan
zahtjev je odbijen (predmet Dragomir Milošević),
a jedan je zahtjev povučen (Šljivančanin
i drugi). Još četiri zahtjeva za prosljeđivanje
u skladu s pravilom 11bis su u postupku
(predmeti Ademi i Norac; Vladimir Kovačević;
Milan i Sredoje Lukić, i Paško Ljubičić).


***


Kompletan tekst Odluke
možete naći na Internet stranici Međunarodnog
suda
http://www.un.org.


Štampane primjerke možete
dobiti od Kancelarije za medije.


Postupke pred Međunarodnim
sudom takođe možete pratiti na istoj
stranici.