Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Zajednička izjava predsednika i potpredsednika Međunarodnog suda – sudija Theodora Merona i Carmela Agiusa

TRIBUNAL
IZJAVA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Hag, 2. oktobar 2013.
 

Zajednička izjava predsednika i potpredsednika Međunarodnog suda – sudija Theodora Merona i Carmela Agiusa

Sudija Theodor Meron, predsednik
MKSJ

Počastvovani smo time što su nas kolege sudije ponovo izabrale za predsednika i potpredsednika Međunarodnog suda. Radujemo se kontaktima sa svim akterima kako bismo obezbedili da preostali zadaci Međunarodnog suda budu ispunjeni na blagovremen, pravičan i efikasan način.

Tokom protekle godine Međunarodni sud je izrekao 13 presuda u prvostepenim i drugostepenim postupcima, kao i u postupcima zbog nepoštovanja suda, i do sada je okončao postupke protiv 136 od ukupno 161 optuženog lica. U predstojećem periodu radićemo na tome da se omogući okončanje preostalih prvostepenih i drugostepenih postupaka, dok ćemo istovremeno obezbediti neometano prebacivanje dužnosti Međunarodnog suda na Mehanizam za međunarodne krivične sudove. Takođe se nadamo daljem produbljivanju saradnje s nacionalnim pravosudnim sistemima u bivšoj Jugoslaviji.

Kako se Međunarodni sud približava poslednjim godinama svog mandata, kroz blisku saradnju i konsultacije radićemo na razvoju mnogobrojnih doprinosa koje je Međunarodni sud dao međunarodnom krivičnom pravu i proceduri. U tom svetlu, naglašavamo svoju zahvalnost požrtvovanim sudijama i osoblju Međunarodnog suda, kao i međunarodnoj zajednici na kontinuiranoj podršci.