Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Zajednička izjava tužioca Međunarodnog suda, sudije Richarda Goldstonea, i njegove ekselencije Krešimira Zubaka, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 6. septembar 1995.
CC/PIO/017t

Zajednička izjava tužioca Međunarodnog suda, sudije Richarda Goldstonea, i njegove ekselencije Krešimira Zubaka, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

 

U subotu 16. septembra 1995. godine, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, sudija Richard Goldstone i visoki zvaničnici Tužilaštva održali su sastanak sa predsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine, njegovom ekselencijom Krešimirom Zubakom, i zvaničnicima ministarstava Vlade Republike i Federacije Bosne i Hercegovine.

U atmosferi saradnje i međusobnog razumijevanja, zvaničnici Vlade Republike i Federacije Bosne i Hercegovine pružili su uvjeravanja o punoj saradnji s Međunarodnim sudom, kako je navedeno u njegovom Statutu. Razgovaralo se o nekoliko važnih pitanja.

U odnosu na nedavne poteze Međunarodnog suda, dogovorene su zajedničke i pojedinačne akcije kako bi se pospiješila saradnja, uključujući i donošenje zakona u Ustavotvornoj skupštini Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi se vlastima Bosne i Hercegovine omogućilo da što brže ispoštuju Statut Međunarodnog suda. U međuvremenu će Tužilaštvu biti omogućen pristup, u svrhe vođenja informativnih razgovora, svakoj osobi optuženoj pred Međunarodnim sudom, pod uslovom da se u potpunosti poštuju prava svake od tih osoba.

Razgovarano je o određenim dvosmislenostima u tekstu dokumenata koje je izdalo Tužilaštvo i dogovoreno je da je u interesu Međunarodnog suda i svih zainteresovanih strana da se takve formulacije izbjegavaju u budućnosti.

Tužilac je pružio uvjeravanja da Tužilaštvo na ozbiljan način istražuje sve navode ozbiljnih kršenja međunarodnog humanitarnog prava, uključujući i one koji se odnose na žrtve hrvatske nacionalnosti.

Diskutovano je i o nekim drugim relevantnim pitanjima o kojima je postignut dogovor, a tužilac Goldstone je izrazio svoju zahvalnost na informacijama koje su do sada pružene Tužilaštvu i drugim ostvarenim vidovima saradnje.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org