Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Završeno akreditiranje za izricanje presude Žalbenog vijeća u postupku protiv Gotovine i Markača


OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
Den Haag, 14. studenog 2012
VE/CS/PA515t
 

 Završeno akreditiranje za izricanje presude Žalbenog vijeća u postupku protiv Gotovine i Markača  

 

Ante Gotovina i Mladen Markač

Proces akreditiranja svih zainteresiranih koji žele prisustvovati izricanju presude Žalbenog vijeća u postupku protiv Ante Gotovine i Mladena Markača u petak, 16. studenog sada je završen.

Novinari trebaju podignuti svoje akreditacijske karte u petak, 16. studenog, od 7:30 sati na glavnom ulazu u Međunarodni sud.

Ostali zainteresirani koji su podnijeli zahtjev za akreditiranje bit će obaviješteni putem e-maila o statusu njihovog zahtjeva.

 
 

****

Podaci o predmetu Gotovina i Markač

 Izricanje presude Žalbenog vijeća prenosit će se uživo na websiteu Međunarodnog suda

Glasnogovornicu Tajništva i Sudskih vijeća, Magdalenu Spalińsku, možete
kontaktirati na +31 (0)6 5127 1242 or +31(0)70 512 5066 i spalinska [at] un.org

Za dodatne informacije kontaktirajte Ured za medije na  +31 (70) 512-8752 ili -5343 ili -5356.*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu