Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Strugar (IT-01-42)

Strugar, Pavle

Strugar, Pavle

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

Nalozi predsjednika Suda

    Video zapisi

    Saopštenja za javnost