Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudska praksa Žalbenog vijeća

Pretraživač sudske prakse Žalbenog vijeća (ACCLRT) sadrži sažetke svih presuda i najvažnijih odluka koje je Žalbeno vijeće MKSJ-a donijelo od jula 2004. godine naovamo. Takođe obuhvata presude i ključne odluke Žalbenog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR), donijete od januara 2006. godine naovamo. Pretraživač se redovno aktualizira. Napominjemo da verzija Pretraživača sudske prakse Žalbenog vijeća (ACCLRT) na bosanskom, hrvatskom ili srpskom sadrži prijevode samo najznačajnijih dijelova ovog pretraživača.

Nova baza podataka sudske prakse MKSJ i MKSR (na engleskom) je dostupna na vebsajtu Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Kompletnom tekstu odluka može se pristupiti preko linkova u odgovarajućim sažecima. Kompletan tekst presuda ovdje nije dostupan, ali mu se može pristupiti preko internet stranica MKSJ-a i MKSR-a.

Ovaj pretraživač i sažeci isključivo su informativnog karaktera i ne smatraju se zvaničnim dokumentima MKSJ-a i MKSR-a.

Savjeti za pretragu: Za pretragu ACCLRT-a najbolje je koristiti Internet Explorer. Da biste dospjeli na aktualiziranu verziju, preporučujemo da izbrišete privremene datoteke (koristeći komandu alati/opcije iz menija internet preglednika). Ako budete imali poteškoća s linkovima unutar Pretraživača, provjerite sigurnosne opcije preglednika i/ili obratite se administratoru svog sistema.

Preko ove stranice može se pristupiti i jednom drugom pretraživaču, Sudskom biltenu, kojim je obuhvaćen period od januara 1999. do augusta 2004. godine. On sadrži grube sažetke svih prvostepenih i drugostepenih presuda MKSJ-a, kao i najznačajnijih odluka donijetih u tom periodu (na engleskom jeziku).