Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Beć Bećaj/Beqë Beqaj optužen za nepoštivanje Suda: prvo stupanje optuženog pred Sud održaće se početkom iduće nedelje

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT SUDA
 

Hag, 4. novembar 2004.
CC/ P.I.S./909-t

BEĆ BEĆAJ/BEQË BEQAJ OPTUŽEN ZA NEPOŠTIVANJE SUDA:
PRVO STUPANJE OPTUŽENOG PRED SUD ODRŽAĆE SE POČETKOM IDUĆE NEDELJE

Na prvom stupanju pred sud, od Beće Bećaja tražiće se da se izjasni o krivici u vezi sa optužbama koje su podignute protiv njega za "nepoštivanje suda, nepoštivanje suda u pokušaju i podstrekavanje na nepoštivanje suda".

Tužilac Carla Del Ponte je 21. oktobra 2004. podigla optužnicu protiv Beć Bećaja. Optužnicu je 29. oktobra potvrdio sudija Agius, ali je ona ostala pod pečatom do hapšenja optuženog od strane UNMIK-a i njegovog prebacivanja na Međunarodi krivični sud za bivšu Jugoslaviju.

Optužnica tereti Beć Bećaja, koji je u srodstvu sa Isak Musliuom, jednim od optuženih koji se trenutne nalaze u pritvoru Međunarodnog krivičnog suda. Početak suđenja Isaku Musliuu, kome će se suditi zajedno sa Fatmir Limajem i Haradin Balom, zakazano je za ponedeljak, 15. novembar 2004. (predmet Limaj i drugi; pogledajte saopštenja za javnost 729, 730, 733, 736 i 738).

“Od 17. februara 2003. ili približno tog datuma do 19. oktobra 2004. ili približnog tog datuma, Beć Bećaj, pojedinačno ili u dogovoru sa drugima (…), je svesno i namerno uticao na provođenje pravde tako što je pretio svedocima, zastrašivao ih, nudio im mito i na druge načine uticao na svedoke ili potencijalne svedoke..." u vezi sa predmetom Limaj i drugi.

Konkretno, u optužnici se opisuju radnje optuženog u vezi sa dva potencijalna svedoka.

Kompletan tekst optužnice na engleskom jeziku: http://www.icty.org/case/contempt_beqaj/27#ind