Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava predsednika Međunarodnog suda – sudije Theodora Merona

IZJAVA
 
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 17. novembar 2011.
 


Izjava predsednika Međunarodnog suda – sudije Theodora Merona

 

Sudija Theodor Meron

Velika mi je čast da danas po drugi put preuzmem funkciju predsednika MKSJ. Funkciju preuzimam tokom perioda u kojem je Međunarodni sud znatno ojačao zahvaljujući izuzetnom doprinosu moja dva prethodnika, sudija Patricka Robinsona i  Fausta Pocara. Veoma sam zahvalan na njihovim naporima.

Kako se približavamo poslednjim godinama postojanja Međunarodnog suda, ima mnogo toga na šta treba da budemo ponosni. Osim što su završeni postupci protiv 126 optuženih, Međunarodni sud je razvoju međunarodnog krivičnog prava i procedure dao doprinos koji je bez presedana. Sud je takođe poslužio kao važan model za druge međunarodne sudove i pružio je dragocenu pomoć nacionalnim pravosuđima koja vode suđenja u predmetima vezanim za ratne zločine. U pogledu ovog drugog posebno ističem izuzetan rad nacionalnih pravosuđa u regionu bivše Jugoslavije. Izuzetno je to što su sve žive osobe protiv kojih je Međunarodni sud podigao optužnicu uhapšene, što je samo po sebi značajno dostignuće.

Preostalo je puno toga što treba završiti pre nego što Međunarodni sud ispuni svoj mandat. Međunarodni sud je i dalje izuzetno zauzet, s postupcima u toku protiv 35 lica, od kojig je njih 18 u prvostepenom postupku u sedam zasebnih predmeta, a njih 17 u žalbenom postupku u šest predmeta. Blisko ću sarađivati s relevantnim akterima kako bih obezbedio da se ovi postupci okončaju na vreme, pridržavajući se najviših standarda pravičnosti. Takođe ću se usredsrediti na neometano prebacivanje funkcija sa Međunarodnog suda na Rezidualni mehanizam koji je uspostavio Savet bezbednosti.

I kao sudija i kao neko ko se veoma dugo bavi međunarodnim humanitarnim pravom, znam da zločini nad kojima Međunarodni sud ima nadležnost nisu bez presedana. Užasna zverstva počinjena u ratu pojavljuju se tokom čitave istorije civilizacije. Međutim, ono što se promenilo u poslednje dve decenije je opredeljenje međunarodne zajednice da okonča nekažnjivost za takva dela. Međunarodni sud je otelotvorenje tog opredeljenja. Njegov uspeh ne bi bio moguć bez kontinuirane podrške međunarodne zajednice. Znam da govorim u ime svih sudija i zaposlenih izražavajući zahvalnost na ovoj podršci, i ponavljajući našu obavezu da će Međunarodni sud nastaviti da predstavlja otelotvorenje najplemenitijih težnji međunarodne zajenice za pravdom.

 

Biografija Sudije Merona*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu