Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Milan Tupajić osuđen na dva mjeseca zatvora zbog nepoštovanja Međunarodnog suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST VIJEĆA

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 24. februar 2012.
VE/CS/PR1481t

Milan Tupajić osuđen na dva mjeseca zatvora zbog nepoštovanja Međunarodnog suda

 Milan Tupajić

Pretresno vijeće III danas je Milana Tupajića, bivšeg šefa kriznog štaba i ratnog predsjednika opštine Sokolac, Bosna i Hercegovina, osudilo na dva mjeseca zatvora zbog toga što se nije u svojstvu svjedoka pojavio na suđenju Radovanu Karadžiću.

Donoseći presudu Vijeće je “razmotrilo težinu djela i činjenicu da je propustom da se povinuje nalozima subpoena i da dâ iskaz pred vijećem optuženi vijeću u predmetu Karadžić uskratio uvid u relevantan dokazni materijal”. 

Pretresno vijeće je prvo razmotrilo Tupajićevu tvrdnju da je primarni razlog njegovog odbijanja da svjedoči pred Vijećem u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem. Nakon što je pregledalo dokumente u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem, Vijeće je bilo mišljenja da “njegovi zdravstveni problemi ne predstavljaju opravdan razlog za propust da ispuni nalog sadržan u subpoenama”.

Vijeće je takođe utvrdilo da je Tupajić bio svjestan sadržaja nalogâ subpoena i obaveza koje su u njima navedene, kao i posljedica koje bi imalo njegovo nepostupanje u skladu s nalozima subpoena.

Tupajiću je u kaznu uračunato vrijeme koje je do sada proveo u pritvoru.

Nalog umjesto optužnice izdat je 30. novembra 2011. Tupajića su vlasti Bosne i Hercegovine uhapsile u utorak, 13. decembra 2011. Njegovo prvo stupanje pred sud održano je 16. decembra 2011., kada se izjasnio da se ne osjeća krivim. Suđenje je održano 3. februara 2012.

 

* * *

Sažetak presude

Podaci o predmetu

* * *

Snimak presude biće uskoro dostupan na YouTubeu

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu