Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mile Mrkšić prebačen u Portugal na izdržavanje kazne

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE SEKRETARIJAT

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Hag, 17. avgust 2012.
VE/MOW/PR1517t

Mile Mrkšić prebačen u Portugal na izdržavanje kazne

 Mile Mrkšić

Mile Mrkšić, bivši pukovnik Jugoslovenske narodne armije (JNA), juče je prebačen u Portugal gde će izdržavati kaznu od 20 godina zatvora za zločine počinjene nad nesrpskim ratnim zarobljenicima u hangaru na Ovčari, u blizini Vukovara, Hrvatska.

Mrkšić je jedan od trojice bivših visokih oficira JNA u sklopu predmeta Mrkšić i drugi. U predmetno vreme bio je komandant Gardijske motorizovane brigade i Operativne grupe Jug i na tom položaju je komandovao svim srpskim snagama, uključujući JNA, Teritorijalnu odbranu (TO) i paravojne snage.

Pretresno veće je 27. septembra 2007. Mrkšića osudilo na 20 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja ubistva, mučenja i okrutnog postupanja sa zatvorenicima, kao i za nehumane uslove pritvora u hangaru u Ovčari između 20. i 21. novembra 1991. Žalbeno veće je potvrdilo ovu presudu 5. maja 2009.

Dana 20. novembra 1991. nakon pada Vukovara u ruke JNA i srpskih paravojnih jedinica, pripadnici JNA su u autobuse ukrcali otprilike 260 nesrba iz Vukovarske bolnice i prevezli ih prvo u kasarnu JNA, a nakon toga na farmu svinja na Ovčari, gde su bili izloženi surovim premlaćivanjima koja su trajala satima. Pretresno veće je ustanovilo da je te večeri Mrkšić povukao snage JNA ostavljajući zarobljenike na milost i nemilost pripadnicima TO i paravojnim snagama koji su zatim ubili njih najmanje 194 i pokopali ih u masovnoj grobnici na Ovčari. Snage JNA pod njegovom komandom prethodno su uspostavile nehumane uslove zatočenja, a on nije delovao efikasno kako bi obezbedio da zarobljenici budu adekvatno zaštićeni.

Osobe koje je Međunarodni sud osudio za zločine ne izdržavaju kaznu u Pritvorskoj jedinici MKSJ jer ona nije zatvor. Kazne se izdržavaju izvan Holandije  u nekoj od država koje su potpisale Sporazum o izdržavanju kazni sa MKSJ. Međunarodni sud je do danas potpisao sporazume o sprovođenju kazni sa 17 država.

Predsednik Međunarodnog suda je 26. januara 2011. doneo odluku kojom je Portugal određen kao država u kojoj će Mrkšić izdržavati kaznu. Mrkšić je prva osuđena osoba koja je prebačena u Portugal.

MKSJ je potpisao Sporazum o izdržavanju kazni sa Portugalom 19. decembra 2007. Međunarodni sud odaje priznanje vlastima Portugala na njihovoj kontinuiranoj podršci u obezbeđivanju izdržavanja kazni Međunarodnog suda i poziva države članice da  mu pomognu obezbeđivanjem dodatnih kapaciteta za sprovođenje kazni.

Od svog osnivanja pre 19 godina, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 osobe za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije između 1991. i 2001. godine. Postupci protiv 126 osoba su okončani. Trenutno su u toku postupci protiv 35 optuženih.

* * *

Podaci o predmetu

Izdržavanje kazni

 

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Facebooku, Twitteru i Youtubeu