Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mlađo Radić prebačen u Francusku na izdržavanje 20-godišnje zatvorske kazne

Mladjo Radić prebačen u Francusku na izdržavanje 20-godišnje zatvorske kazne

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Haag, 16. novembar 2005.
CT/MO/1020-t

MLAĐO RADIĆ PREBAČEN U FRANCUSKU NA IZDRŽAVANJE 20-GODIŠNJE ZATVORSKE KAZNE

Juče, 15. novembra 2005., Mlađo Radić je prebačen u Francusku na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od 20 godina nakon što je proglašen krivim po jednoj tački za zločine protiv čovječnosti i tri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja.

Dana 2. novembra 2001., Pretresno vijeće je osudilo Radića, Miroslava Kvočku, Milojicu Kosa, Zorana Žigića i Dragoljuba Prcaća za zločine počinjene u logorima Omarska, Trnopolje i Keraterm u opštini Prijedor, Bosna i Hercegovina.

Mlađo Radić je bio profesionalni policajac raspoređen u policijsku stanicu Omarska. Pretresno vijeće je konstatovalo da je on preuzeo dužnost vođe smjene straže u logoru Omarska približno 28. maja 1992., gdje je ostao sve do kraja avgusta 1992. Konstatovano je da je kao vođa smjene Radić imao značajnu vlast nad stražarima u svojoj smjeni. On je koristio svoju vlast selektivno za sprečavanje krivičnih djela, ignorišući veliku većinu zločina počinjenih tokom njegove smjene. Pretresno vijeće je primilo k znanju da su stražari u njegovoj smjeni bili osobito surovi, a da je sam Radić počinio djela seksualnog nasilja nad zatočenicama. Pretresno vijeće je konstatovalo da je Radić imao značajnu ulogu u funkcionisanju logora Omarska i da je bio saizvršilac udruženog zločinačkog poduhvata. Proglašen je krivim prema članu 7(1) Statuta kao saizvršilac sljedećih krivičnih djela koja su počinjena u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata: progoni, prema članu 5 Statuta, i ubistvo i mučenje, prema članu 3 Statuta. Pretresno vijeće je Radiću izreklo jedinstvenu kaznu od dvadeset godina zatvora.

Žalbeno vijeće je odbilo sve Radićeve žalbene osnove i potvrdilo kaznu od 20 godina zatvora koju je izreklo Pretresno vijeće.

Sedamnaest drugih osuđenih do sada je prebačeno i nalazi se na izdržavanju kazni: Duško Sikirica i Mitar Vasiljević u Austriji; Duško Tadić i Dragoljub Kunarac u Njemačkoj; Drago Josipović, Vladimir Šantić i Darko Mrđa u Španiji; Zoran Vuković, Radomir Kovač i Dragan Obrenović u Norveškoj; Goran Jelisić u Italiji; Biljana Plavšić u Švedskoj; Hazim Delić i Esad Landžo u Finskoj; Ranko Češić u Danskoj; Predrag Banović u Francuskoj i Radislav Krstić u Velikoj Britaniji.

*****

Sve postupke možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda www.icty.org.

Presudu Pretresnog vijeća u ovom pedmetu možete naći na: http://www.icty.org/x/cases/kvocka/tjug/bcs/011102.pdf 

Presudu Žalbenog vijeća u ovom predmetu možete naći na: http://www.icty.org/x/cases/kvocka/acjug/bcs/050228.pdf