Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obavještenje za medije: ''Konferencija o globalnom naslijeđu MKSJ''

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)   
 

Haag, 4. novembar 2011.
VE/MOW/PA473t


Obavještenje za medije: “Konferencija o globalnom naslijeđu MKSJ”

 

 

Međunarodni sud organizuje dvodnevnu konferenciju pod nazivom “Globalno naslijeđe MKSJ” koja će se održati u Haagu, 15. i 16. novembra 2011. Konferencija se održava zahvaljujući velikodušnosti vlada Nizozemske, Luksemburga, Švicarske i Republike Koreje, kao i opštine Haag i Otvorenog društva: Inicijative za pravdu.

Cilj ove konferencije je da približi vodeće ljude iz akademskog života, međunarodne sudije i pravnike, predstavnike država i pripadnike civilnog društva  kako bi zajedno istražili uticaj rada Međunarodnog suda na međunarodno humanitarno pravo i međunarodnu krivičnu proceduru, kao i potencijal njegove jurisprudencije da utiče na oblikovanje buduće globalne pravde i unapređenje ljudskih prava.

Sve sjednice konferencije biće održane u formi dinamičkih panel-diskusija predvođenih moderatorom, koji će iznijeti prezentaciju u trajanju od 20 minuta kako bi podstakao aktivnu diskusiju između učesnika panela. Pored toga, publika će imati priliku da postavlja pitanja učesnicima panela tokom sjednice ili poslije nje.

Moderatori i učesnici panela su neki od najistaknutijih naučnih radnika i stručnjaka iz oblasti međunarodnih ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog i krivičnog prava, a među njima su neke od uvaženih sudija i bivših sudija Međunarodnog suda, zvaničnici Ujedinjenih nacija i predstavnici vlada.

Potpuna lista učesnika uključena je u program konferencije koji je dostupan na Internet stranici Međunarodnog suda zajedno sa kontekstualnim okvirom konferencije.

Novinari se pozivaju da prate ovaj važan događaj. Sve radne sesije ove konferencije biće otvorene za štampu.

Novinari koji žele da prisustvuju ovoj konferenciji treba da popune formular za akreditaciju Proces akreditacije će biti otvoren do 11. novembra. Raspoloživi prostor je ograničen i mjesta će biti raspodijeljena prema redoslijedu pristizanja prijava.

Ukoliko su vam potrebne bilo kakve dodatne informacije, molimo vas da stupite u kontakt s Nermom Jelačić, glasnogovornicom Sekretarijata i Sudskih vijeća, putem e-mail adrese jelacic [at] un.org, ili brojeva telefona +31 (0)70 512 5066, +31 (0)65 357 8006.

 


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu