Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Otvoren postupak za izdavanje akreditacija za izricanje presude Radovanu Karadžiću

| Haag |

Otvoren je postupak akreditacije za zainteresovane koji žele da prisustvuju izricanju presude Pretresnog vijeća u predmetu Karadžić, koje je zakazano za četvrtak, 24. mart 2016., s početkom u 14:00 sati u sudnici I.

Zbog ograničenog broja mjesta, svi predstavnici sredstava javnog informisanja koji žele da uđu u zgradu suda tog dana moraju podnijeti zahtjev za akreditaciju. Zahtjevi za akreditaciju moraju biti dostavljeni do srijede, 16. marta u 12:00 sati.

Konačne informacije za medije i spiskovi akreditovanih biće postavljeni na website Međunarodnog suda nakon 16:00 sati u petak, 18. marta.

Dvije različite vrste akreditacija će biti obezbijeđene za što veći broj novinara: jedna za pristup auli Međunarodnog suda kao i javnoj galeriji sudnice, i druga za pristup isključivo auli Međunarodnog suda.

Novinari treba da preuzmu svoje karte za akreditaciju 24. marta od 10:00 sati. Predstavnici sredstava javnog informisanja se pozivaju da se upoznaju sa zvaničnom procedurom za dolazak u glavnu zgradu i sudnice MKSJ-a.

Ostali zainteresovani koji žele da prisustvuju izricanju presude treba da pošalju e-mail na adresu kralt.icty [at] un.org za dodatne informacije o proceduri i raspoloživim mjestima.

*****

Postupak protiv Radovana Karadžića: osnovne informacije i hronologija postupka

Za dodatne informacije stupite u kontakt sa Službom za medije na +31 (70) 512-5343 ili 512-5356.

Postupke u sudnicama možete pratiti na websiteu Međunarodnog suda www.icty.org