Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Procedura izdavanja akreditacija za medije za početak suđenja Radovanu Karadžiću

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 19. oktobar 2009.
        NJ/MOW/PA383t


Procedura izdavanja akreditacija za medije za početak suđenja Radovanu Karadžiću

Radovan Karadžić

Procedura izdavanja akreditacija za predstavnike sredstava javnog informisanja koji žele da prisustvuju početku suđenja Radovanu Karadžiću trenutno je u toku.

Trenutno se primaju zahtjevi za akreditaciju za prva dva dana suđenja, tokom kojih će Tužilaštvo izvesti uvodne riječi, zakazana za ponedjeljak, 26. oktobar 2009. godine u 9:00 sati i utorak, 27. oktobar u 14:15 sati. Zaseban postupak akreditacije će se primjenjivati za uvodne riječi odbrane.

Da bi se akreditovali, predstavnici sredstava javnog informisanja se pozivaju da ispune odgovarajući formular dostupan na internet stranici www.icty.org do podneva, u srijedu 21. oktobra. Skrećemo vam pažnju na to da je ovo isključivo online proces akreditacije i da se telefonski zahtjevi za akreditaciju neće uzimati u obzir.

Imena akreditovanih novinara će biti objavljena na internet stranici Međunarodnog suda u četvrtak 22. oktobra. Akreditacije se moraju preuzeti u periodu od 16:00 do 18:00 sati u nedjelju, 25. oktobra u Medijskom centru u zgradi World Foruma, koji se nalazi neposredno ispred zgrade Međunarodnog suda. Novinari se obavještavaju da moraju sačuvati svoj primjerak karte za akreditaciju tokom dva dana svog boravka na Međunarodnom sudu jer se duplikati ne mogu izdavati.

Predstavnici sredstava javnog informisanja se pozivaju da se upoznaju sa zvaničnim postupkom za dolazak u glavnu zgradu i sudnice MKSJ.

******

Informativni materijali za novinare dostupni su na http://www.icty.org/sid/10230

Postupke u sudnicama možete pratiti na internet stranici Međunarodnog suda na www.icty.org

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije

Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org