Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Rasimu Deliću odobreno privremeno puštanje na slobodu

Rasimu Deliću odobreno privremeno puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Hag, 26. novembar 2007.
JP/MOW/1198t

 

RASIMU DELIĆU ODOBRENO PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

 

Pretresno vijeće je 23. novembra potvrdilo svoju usmenu odluku kojom je Rasimu Deliću odobreno privremeno puštanje na slobodu, pod izvjesnim uslovima i ograničenjima, da se vrati u Bosnu i Hercegovinu u periodu od 11. decembra 2007. do 11. januara 2008.

Optuženi je 19. novembra podnio povjerljivu molbu za privremeno puštanje na slobodu. Tužilaštvo se nije žalilo i molba je usmenom odlukom Pretresnog vijeća odobrena 20. novembra.

Delić je bivši komandant Glavnog štaba Armije Bosne i Hercegovine (ABiH). U optužnici protiv njega se navodi da je kao komandant Glavnog štaba imao opštu nadležnost i odgovornost za funkcionisanje ABiH i da prema tome snosi krivičnu odgovornost za djela i propuste svojih podređenih. Suđenje Deliću počelo je 9. jula 2007., a tužilaštvo bi izvođenje dokaza trebalo završiti početkom sljedeće godine.

U svojoj odluci kojom je odobrilo privremeno puštanje na slobodu, Pretresno vijeće konstatuje, između ostalog, da se Delić dobrovoljno predao Međunarodnom sudu čim je saznao da je protiv njega podignuta optužnica, da je sarađivao s Tužilaštvom i da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podnijela garancije da će Delić poštovati sve naloge Pretresnog vijeća. Vijeće je dalje navelo lično jemstvo optuženog da će se vratiti u pritvor MKSJ-a prije početka suđenja i da će se, uopšteno gledajući, pridržavati svakog naloga Pretresnog vijeća.

Integralan tekst odluke Pretresnog vijeća na engleskom jeziku možete naći na Internet stranici Suda: http://www.icty.org.

***