Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sekretar MKSJ u poseti MKSR i Ruandi

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)     
 

Hag, 1. septembar 2010.
VE/MOW/1360tSekretar MKSJ u poseti MKSR i Ruandi


Sekretar MKSJ John Hocking u poseti jednom od Informativnih centara Međunarodnog suda za Ruandu u Kigaliju, Ruanda

Sekretar Međunarodnog suda, John Hocking, ove nedelje je u radnoj poseti Međunarodnom krivičnom sudu za Ruandu (MKSR), u Tanzaniji, i Ruandi.

Tokom svoje prve posete sestrinskom međunarodnom sudu MKSJ od svog imenovanja za sekretara, g. Hocking se sastao sa svojim kolegom, g. Adamaom Diengom u Arushi, Tanzanija. Dva sekretara su razgovarala o pitanjima od zajedničkog značaja za ova dva ad hoc međunarodna suda, uključujući saradnju, strategiju okončanja njihovog rada i proces smanjenja broja zaposlenih, kao i saradnju međunarodnih sudova s lokalnim zajednicama.

U drugom delu svoje misije, sekretar će posetiti Ruandu, gde će se sastati s ministrom pravde i sudijama Vrhovnog i Višeg suda, kao i s relevantnim nevladinim organizacijama i udruženjima žrtava.

Takođe će posetiti informacione centre MKSR i nacionalne informacione centre, kao i centre sećanja na genocid u Kigaliju i Murambiju kako bi razmenio ideje i iskustva o tome kako da se očuvaju rad Međunarodnih sudova, evidencija o činjenicama utvrđenim tokom suđenja i sećanje na sukobe u njihovim regionima.

Ova poseta će pomoći kontinuiranim naporima Međunarodnog suda da obezbedi svoje nasleđe i priznanje svojih dostignuća u bivšoj Jugoslaviji i na globalnom nivou.

Od svog imenovanja 2009. godine, sekretar Suda je kao svoj prioritet postavio obezbeđivanje dugoročnog uticaja Međunarodnog suda širom bivše Jugoslavije i posle njegovog zatvaranja.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org