Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studijska poseta sudija i tužilaca iz Srbije Međunarodnom sudu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)     
 

Hag, 1. septembar 2010.
VE/MOW/1361tStudijska poseta sudija i tužilaca iz Srbije Međunarodnom sudu


 

Međunarodni sud je jutros poželeo dobrodošlicu grupi sudija i tužilaca iz Srbije koji su došli u trodnevnu studijsku posetu Međunarodnom sudu.

Ova poseta, koju je organizovala Misija OEBS u Srbiji u saradnji s Ministarstvom pravde Sjedinjenih Američkih Država i Outreach programom Međunarodnog suda, deo je kontinuiranih napora Međunarodnog suda da ojača saradnju i razmenu znanja s predstavnicima pravosudnih institucija u bivšoj Jugoslaviji.

U poseti Međunarodnom sudu su 10 sudija Apelacionog suda i Višeg suda u Beogradu i dvojica tužilaca iz Tužilaštva za ratne zločine iz Beograda.

Predsednik Međunarodnog suda, sudija Patrick Robinson, jutros je poželeo dobrodošlicu ovoj grupi. Gostujuće sudije razgovaraće sa svojim kolegama, sudijama Međunarodnog suda, o raznim temama, među kojima će biti zaštita svedoka, sporazumi o priznanju krivice i praksa izricanja kazni, vođenje predmeta, žalbeni procesi i primena pravnih standarda u presuđivanju o ratnim zločinima.

Tužioci će se sastati sa zvaničnicima Tužilaštva i razgovarati o sličnim pravnim pitanjima sa stanovišta tužilačkog rada i upoznaće se sa bazama podataka Tužilaštva i metodima komunikacije s osetljivim svedocima tokom istraga i suđenja. 

Za više informacija o radu Međunarodnog suda s pravosuđima u regionu i ranijim posetama molimo vas da posetite internet stranicu Međunarodnog suda.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org