Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Milka Maglov (IT-99-36-R77)

Maglov, Milka

Maglov, Milka

U Predmetu Brđanin (IT-99-36) Postupak okončan odlukom Pretresnog veća 17. decembra 2004.

 Odabrani dokumenti (UCR)