Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Šešelj (IT-03-67-R77.2)

Šešelj, Vojislav

Šešelj, Vojislav

U predmetu Šešelj (IT-03-67)

Drugi postupci protiv optuženog za nepoštovanje suda:
Drugi predmet protiv Vojislava Šešelja za nepoštovanje suda (IT-03-67-R77.3)
Treći predmet protiv Vojislava Šešelja za nepoštovanje suda (IT-03-67-R77.4)

 Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

Odluke Sekretarijata

    Saopštenja za javnost