Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tabaković (IT-98-32/1-R77.1)

Tabaković, Zuhdija

Tabaković, Zuhdija

U Predmetu Lukić i drugi (IT-98-32/1)

 Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Prvostepena presuda

Nalozi Pretresnog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

    Saopštenja za javnost