Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Lukić Milan & Lukić Sredoje (IT-98-32/1)

Lukić, Milan

Lukić, Milan

Lukić, Sredoje

Lukić, Sredoje

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Nalozi predsjednika Suda

Odluke Sekretarijata

  Video zapisi

  Transkripti

  2008
  oktobar septembar august
  02 17, 18, 19, 23, 24, 25 27, 28, 29

  Saopštenja za javnost