Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mrkšić et al. (IT-95-13/1)

Mrkšić, Mile

Mrkšić, Mile

Radić, Miroslav

Radić, Miroslav

 Šljivančanin, Veselin

Šljivančanin, Veselin

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)