Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sikirica et al. (IT-95-8)

Sikirica, Duško

Sikirica, Duško

Došen, Damir

Došen, Damir

Kolundžija, Dragan

Kolundžija, Dragan

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Prvostepena presuda

Nalozi Pretresnog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

Nalozi predsjednika Suda

    Video zapisi

    Saopštenja za javnost