Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Talić (IT-99-36/1)

Talić, Momir

Talić, Momir

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća