Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Status predmeta prosljeđenih drugim sudovima

A. Predmeti protiv 13 optuženih pravosnažnom odlukom prosljeđeni nacionalnom sudu

Na osnovu sporazuma između Tužioca i predsjedavajućeg Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Tužilac od OEBS-a dobija izvještaje o toku suđenja u predmetima prosljeđenim nacionalnim sudovima u regionu bivše Jugoslavije. Ovi izvještaji su dostupni na engleskom jeziku.

Optuženi

Mjesto zločina

Status

Radovan Stanković

Foča (BiH)

Optuženi prebačen u BiH 29. 9. 2005. Sud BiH je 14. 11. 2006. donio prvostepenu presudu, proglasio optuženog krivim za zločine protiv čovječnosti i osudio ga na kaznu od 16 godina zatvora. Žalbeno vijeće Suda BiH je 28. 3. 2007. preinačilo kaznu na 20 godina zatvora.

Rahim Ademi,
Mirko Norac
Medački džep
(Hrvatska)
Predmet proslijeđen Hrvatskoj 1. 11. 2005. Županijski sud u Zagrebu je 30. 5. 2008. donio prvostepenu presudu kojom je Rahim Ademi oslobođen po svim tačkama optužnice, a Mirko Norac proglašen krivim za ratne zločine protiv civila. Norac je osuđen na sedam godina zatvora. Vrhovni sud Republike Hrvatske je 18.11.2009. Norcu smanjilo kaznu na šest godina zatvora i potrdilo oslobađajuću presudu Ademiju.

Gojko Janković

Foča (BiH)

Optuženi prebačen u BiH 8. 12. 2005. Sud BiH je 16. 2. 2007. donio prvostepenu presudu, proglasio optuženog krivim za zločine protiv čovječnosti i osudio ga na kaznu od 34 godina zatvora. Žalbeno vijeće Suda BiH je 19. 11. 2007. potvrdilo kaznu.

Željko Mejakić,
Momčilo Gruban,
Dušan Fuštar,
Duško Knežević
Prijedor (BiH) Optuženi prebačeni u BiH 9. 5. 2006. Nakon prihvatanja sporazuma o potvrdnom izjašnjavanju o krivici između Tužilaštva BiH i Dušana Fuštara, Sud BiH je odvojio njegov predmet od predmeta protiv drugih optuženih i 22. 4. 2008. izrekao prvostepenu presudu, kojom je Fuštara proglasio krivim za zločine protiv čovječnosti i osudio ga na devet godina zatvora. Sud BiH je 30. 5. 2008. donio prvostepenu presudu kojom je Željka Mejakića, Momčila Grubana i Duška Kneževića proglasio krivim za zločine protiv čovječnosti. Mejakić je osuđen na 21 godinu zatvora, Gruban na 11 godina zatvora i Knežević na 31 godinu zatvora. Žalbeno vijeće Suda BiH je 16.2.2009. potvrdilo kaznu Mejakiću i Kneževiću, a Grubanu smanjilo kaznu na 7 godina zatvora.
Paško Ljubičić Vitez, Busovača
(BiH)
Optuženi prebačen u BiH 22. 9. 2006. Suđenje počelo pred Sudom BiH 11. 5. 2007. Nakon prihvatanja sporazuma o potvrdnom izjašnjavanju o krivici, Sud BiH je 29. 4. 2008. izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženog proglasio krivim za ratne zločine i osudio ga na 10 godina zatvora. Na ovu odluku se ne može uložiti žalba.
Mitar Rašević, Savo Todović Foča (BiH) Optuženi prebačeni u BiH 3.10.2006. Sud BiH je 28.2.2008. donio prvostepenu presudu, proglasio optužene krivim za zločine protiv čovječnosti i osudio Raševića na 8,5 godina zatvora, a Todovića na 12,5 godina zatvora. Žalbeno vijeće Suda BiH je 6.11.2008. Raševiću preinačilo kaznu na 7 godina zatvora.
Vladimir Kovačević Dubrovnik (Hrvatska) Optuženi prebačen u Srbiju 17.4.2006. Okružni sud u Beogradu je 5.12.2007. izdao rješenje kojim je optuženi proglašen nesposobnim za suđenje.
Milorad Trbić Srebrenica
(BiH)
Optuženi prebačen u BiH 11.6.2007. Sud BiH je 16.10.2009. donio prvostepenu presudu kojom je optuženog proglasio krivim za genocid i osudio ga na kaznu od 30 godina zatvora. Žalbeno vijeće Suda BiH je 21.10.2010. potvrdilo presudu. Ustavni sud BiH je 6.11.2014. ukinuo presudu i vratio predmet Sudu BiH na održavanje novog pretresa. Žalbeno vijeće suda BiH je 19.01.2015. Trbiću preinačilo kaznu na 20 godina zatvora.

*Na osnovu sporazuma između predsjedavajućeg Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i Tužilaštva, Tužilaštvo od OEBS-a dobija izvještaje o toku suđenja u predmetima koji su proslijeđeni nacionalnim sudovima na području bivše Jugoslavije.

B. Zahtjevi za proslijeđivanje predmeta protiv 4 optuženih odbijeni

Optuženi

Mjesto zločina

Status

Dragomir Milošević Srebrenica (BiH) Zahtjev za prosljeđivanje BiH odbijen 8.7.2005. Suđenje počelo pred MKSJ 11.1.2007. MKSJ ga je 12.12.2007. osudio na 33 godine zatvora (prvostepena presuda). Žalbeno vijeće MKSJ je 12.11.2009. smanjilo kaznu na 29 godina zatvora.
Rasim Delić Travnik, Zavidovići (BiH) Zahtjev za prosljeđivanje BiH odbijen 9.7.2007. MKSJ ga je 15.9.2008. osudio na tri godine zatvora.  (prvostepena presuda). Presuda Pretresnog vijeća je 29.6.2010. proglašena konačnom.
Milan Lukić,
Sredoje Lukić
Višegrad (BiH) Žalbeno vijeće je 11.7.2007. poništilo odluku o prosljeđivanju predmeta Milana Lukića BiH. Vijeće za prosljeđivanje je 20.7.2007. poništilo odluku o prebacivanju  predmeta Sredoja Lukića BiH. MKSJ je 20.7.2009. osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora, a Sredoja Lukića na 30 godina zatvora. Žalbeno vijeće MKSJ je 4.12.2012. potvrdilo kaznu Milanu Lukiću i smanjilo kaznu Sredoju Lukiću na 27 godina zatvora.

C. Zahtjevi za prosljeđivanje predmeta protiv 5 optuženih povučeni

Optuženi

Mjesto zločina

Status

Mile Mrkšić,
Miroslav Radić,
Veselin Šljivančanin

Vukovar (Hrvatska)

Zahtjev za prosljeđivanje Hrvatskoj ili Srbiji i Crnoj Gori povučen 30.6.2005. MKSJ je 27.9.2007. osudio Mrkšića na 20, a Šljivančanina na pet godina zatvora. Radić je oslobođen krivice po svim optužbama (prvostepena presuda). Žalbeno vijeće MKSJ je 5.5.2009. potvrdilo kaznu Mrkšiću i povećalo kaznu Šljivančaninu s pet na 17 godina zatvora. Žalbeno vijeće MKSJ je 14.7.2010. odobrilo Šljivančaninov zahtjev za preispitivanje drugostepene presude. Presuda u postupku preispitivanja je izrečena 8.12.2010., kazna mu je smanjena na 10 godina zatvora.

Ivica Rajić Stupni Do, Vareš (BiH) Optuženi se izjasnio krivim 26. 10. 2005, a 8. 5. 2006. ga je MKSJ osudio na 12 godina zatvora. Zahtjev za prosljeđivanje BiH povučen 25. 5. 2006.
Dragan Zelenović Foča (BiH)

Optuženi se izjasnio krivim 17. 1. 2007 dok je razmatranje zahtjeva za prosljeđivanje BiH bilo u toku. MKSJ ga je 4. 4. 2007. osudio na 15 godina zatvora. Zahtjev Tužilaštva za prosljeđivanje BiH povučen 8. 5. 2007. Žalbeno vijeće MKSJ je 31. 10. 2007. odbacilo žalbu odbrane i potvrdilo kaznu.