Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ organizuje dvodnevnu konferenciju u Sarajevu povodom obilježavanja 20. godišnjice rada

MEĐUNARODNI SUD
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 18. novembar 2013.
CS/PR1588t

MKSJ organizuje dvodnevnu konferenciju u Sarajevu  povodom obilježavanja 20. godišnjice rada

U sklopu svojih aktivnosti tokom 2013. godine kojima se obilježava 20. godišnjica rada Međunarodnog suda, MKSJ 26. i 27. novembra u Sarajevu organizuje dvodnevnu konferenciju koja će razmotriti aspekte naslijeđa Međunarodnog suda u bivšoj Jugoslaviji.

Govoreći o ovoj konferenciji, predsjednik MKSJ Theodor Meron je izjavio: “Cilj konferencije je da se omogući diskusija s predstavnicima zajednica u bivšoj Jugoslaviji o uspjesima Međunarodnog suda, izazovima s kojima se on susretao i o tome kako svoje naslijeđe može učiniti pristupačnijim lokalnim zajednicama”.

Konferencija će početi 26. novembra, tokom kog će se održavati sastanci na radnom nivou, nakon čega će uslijediti niz javnih skupova i diskusija, koji se održavaju 27. novembra. Na taj način konferencija će akterima na lokalnom nivou pružiti priliku za neposredan i konstruktivan dijalog o nizu tema, između ostalog i o ukupnim dostignućima MKSJ-a i izazovima s kojima se on susreo, njegovom doprinosu promovisanju vladavine prava u regionu, mehanizmima zaštite žrtava i svjedoka u suđenjima za ratne zločine i budućoj dostupnosti dokumenata i materijala MKSJ-a građanima u bivšoj Jugoslaviji.

Osim predstavnika Međunarodnog suda, među učesnicima konferencije će biti zvaničnici nacionalnih pravosudnih sistema, stručnjaci na polju tranzicijske pravde, žrtve, pravnici, novinari, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici akademske zajednice i drugi akteri iz bivše Jugoslavije. Tokom konferencije će se održati panel diskusije na kojima će se diskutovati i analizirati, kao i radni sastanci na kojima će se utvrditi pitanja o kojima će se diskutovati drugog dana konferencije.

Govoreći o važnosti ove konferencije za zajednice u bivšoj Jugoslaviji, Meddžida Kreso, predsjednica Suda BiH izjavila je: „Drago mi je što ću učestvovati na Konferenciji povodom 20 godina rada MKSJ-a zbog važnosti doprinosa Međunarodnog suda razvoju sudske prakse u predmetima ratnih zločina za regionalne ali i međunarodne sudove. Ne može se zanemariti ni doprinos na polju tranzicione pravde u regionu. Smatram da je naša obaveza nastaviti dobru praksu Haškog tribunala i tokom konferencije ćemo diskutovati o tome kako to postići“.

Ovu konferenciju organizuje Outreach program MKSJ-a, a njenu organizaciju su svojom velikodušnom pomoći omogućili Evropska unija i vlade Švicarske, Lukesmburga, Nizozemske, Republike Koreje i Inicijativa za pravdu Otvorenog društva.

Web stranica o Konferenciji u Sarajevu


Drugi dan konferencije, 27. novembar 2013., biće otvoren za medije. Dodatne pojedinosti će biti objašnjene u zasebnom obavještenju za medije.

Za dodatne informacije molimo vas da stupite u kontakt s Helenom Eggleston, na adresu+i eggleston [at] un.org, ili +31 (0)70 512 5691.