Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Konferencija MKSJ-a povodom obilježavanja 20. godišnjice rada Međunarodnog suda

 

Sarajevo, 26. i 27. novembar 2013.

Konferencija Outreach programa MKSJ-a koju zajednički sponzorišu Evropska unija i vlade Švicarske, Luksemburga, Nizozemske, Republike Koreje i Inicijativa za pravdu Otvorenog društva

 

U sklopu svojih aktivnosti tokom 2013. godine kojima je obilježena 20. godišnjica rada Međunarodnog suda, MKSJ je 26. i 27. novembra u Sarajevu organizovao dvodnevnu konferenciju na kojoj su razmotreni aspekti njegovog naslijeđa u bivšoj Jugoslaviji.

Cilj ove konferencije bio je da se pruži prilika lokalnim akterima u bivšoj Jugoslaviji, predstavnicima Međunarodnog suda i drugima da se uključe u diskusiju o ključnim aspektima uloge i naslijeđa Međunarodnog suda u regionu tokom protekle dvije decenije i u predstojećim godinama.

Konferencija se usredsrijedila na niz tema, između ostalog na diskusiju o ukupnim dostignućima MKSJ, kao i o izazovima s kojima se susreće, njegovom doprinosu promovisanju vladavine prava u regionu i mehanizmima zaštite žrtava i svjedoka u suđenjima za ratne zločine. Učesnici su takođe imali priliku da diskutuju o budućoj dostupnosti dokumenata i materijala MKSJ-a građanima u bivšoj Jugoslaviji.

Konferencija je trajala dva dana pri čemu su 26. novembra 2013. održani radni sastanci nakon čega je uslijedio niz javnih skupova i diskusija tokom 27. novembra 2013.

Osim predstavnika Međunarodnog suda, među učesnicima konferencije bili su zvaničnici nacionalnih pravosudnih sistema, stručnjaci na polju tranzicijske pravde, žrtve, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici akademske zajednice i drugi akteri iz bivše Jugoslavije.