Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Snimci Konferencije u Sarajevu - 27. november 2013.

 

Sarajevo, 26. i 27. novembar 2013.
Konferencija Outreach programa MKSJ-a koju zajednički sponzorišu Evropska unija i vlade Švicarske, Luksemburga, Nizozemske, Republike Koreje i Inicijativa za pravdu Otvorenog društva

 

Uvodna izlaganja

Govornici:
 • sudija Theodor Meron, predsjednik MKSJ-a
 • Jurriaan Kraak, ambasador Nizozemske u BiH
 • Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH

Uvodni govor

Govornici: sudija Theodor Meron, predsjednik MKSJ-a
 

Panel 1: Procjena 20 godina Međunarodnog suda

Moderator:
Anisa Sućeska-Vekić, direktorica BIRN BiH
Panelisti:
 • Sudija Theodor Meron, predsjednik MKSJ-a
 • Meddžida Kreso, predsjednica Suda BiH
 • Kathryne Bomberger, generalna direktorica, ICMP
 • Prof. Robert Cryer,  Pravni fakultet, Univerzitet Birmingham
 • Nataša Kandić, Projekat REKOM

Panel 2: Međunarodni sud i lokalna pravosuđa: naučene lekcije u podršci i zaštiti žrtava i svjedoka

Moderator:
Amela Ćosović-Medić, Sektor za pravdu i sigurnost, UNDP BiH
Panelisti:
 • Sara Rubert, službenik za podršku, Služba za žrtve i svjedoke, MKSJ
 • Muris Brkić, Investigator, istražitelj, Tužilaštvo BiH
 • Nikica Hamer Vidmar, Head, načelnica Samostalnog sektor za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa, Hrvatska
 • Slavica Peković, šef Službe za pomoć i podršku svjedocima i oštećenima, Viši sud, Srbija
 • Mats Mattsson, voditelj Izvršnog sektora, EULEX
 • Mirsada Malagić, svjedokinja pred MKSJ, BiH

Panel 3: Reparacije

Moderator:
Jonathan Sisson, regionalni savjetnik Programa za suočavanje s prošlošću, Odjel za ljudsku bezbjednost, Ministarstvo vanjskih poslova Švicarske
Panelisti:
 • Alexandros Zervos, zamjenik šefa kabineta predsjednika MKSJ-a
 • Peter van der Auweraert, šef, IOM
 • Henrik Villadsen, generalni pravni savjetnik i šef Pravnog ureda EU
 • Thomas Osorio, savjetnik za vladavinu prava i ljudska prava, UNDP BiH
 • Juergen Schurr, pravni savjetnik, REDRESS, UK
 • Andrew Mayne, predstavnik, UNHCR BiH
 • Sandra Orlović, izvršna direktorica, Fond za humanitarno pravo, Srbija

Završne riječi

Panelisti:
 • Kate Mackintosh, zamjenica Sekretara, MKSJ
 • Prof. dr. Ivo Komšić, gradonačelnik Sarajeva
 • André Schaller, ambasador Švicarske u BiH