Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Haraqija & Morina (IT-04-84-R77.4)

Haraqija, Astrit

Haraqija, Astrit

Morina, Bajrush

Morina, Bajrush

U predmetu Haradinaj i drugi (IT-04-84)

 Odabrani dokumenti (UCR)


Prvostepena presuda

Odluke Sekretarijata

    Saopštenja za javnost