Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Hartmann (IT-02-54-R77.5)

Hartmann, Florence

Hartmann, Florence

U predmetu Slobodan Milošević (IT-02-54)

 Odabrani dokumenti (UCR)


Saopštenja za javnost