Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Marijačić & Rebić (IT-95-14-R77.2)

Marijačić, Ivica

Marijačić, Ivica

Rebić, Markica

Rebić, Markica

U predmetu Blaškić (IT-95-14)

 Odabrani dokumenti (UCR)


Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

    Saopštenja za javnost