Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tupajić (IT-95-5/18-R77.2)

Tupajić, Milan

Tupajić, Milan

U predmetu Karadžić (IT-95-5/18)

 Odabrani dokumenti (UCR)


Saopštenja za javnost