Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Vujin (IT-94-1-A-R77)

Vujin, Milan

Vujin, Milan

U predmetu Tadić (IT-94-1)

 Odabrani dokumenti (UCR)


Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Nalozi predsjednika Suda

    Saopštenja za javnost