Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Hadžihasanović & Kubura (IT-01-47)

Hadžihasanović, Enver

Hadžihasanović, Enver

Kubura, Amir

Kubura, Amir

Alagić, Mehmed

Alagić, Mehmed

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke predsjednika Suda

    Video zapisi

    Saopštenja za javnost