Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Naletilić & Martinović (IT-98-34)

Naletilić, Mladen

Naletilić, Mladen

Martinović, Vinko

Martinović, Vinko

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

Nalozi predsjednika Suda

Odluke Sekretarijata

  • 2007
  • 22 okt. 2007

    Video zapisi

    Saopštenja za javnost