Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Župljanin (IT-99-36/2)

Župljanin, Stojan

Župljanin, Stojan

 Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Nalozi predsjednika Suda

Odluke Sekretarijata