Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mediji

Komemorativni skup povodom obilježavanja događaja u Srebrenici pod nazivom “Srebrenica: sjećanje i odavanje pošte žrtvama genocida” organizovan je juče u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ovaj skup je organizovalo 17 država članica. Na poziv njene ekselencije Mirsade...


Prvo ću se osvrnuti na suđenje Ratku Mladiću koje je nastavljeno u ponedeljak nakon jednomesečne pauze koja je odobrena kako bi se odbrana pripremila za ponovno otvaranje dokaznog postupka Tužilaštva. Ovo ponovno otvaranje dokaznog postupka se odnosi na dokaze iz masovne...


MKSJ je danas pokrenuo posebno namjenjenu web stranicu ‘MKSJ pamti: genocid u Srebrenici’ kojom se obilježava genocid počinjen 1995. godine, četiri sedmice prije njegove dvadesete godišnjice 11. jula...


Predsednik Međunarodnog suda, sudija Theodor Meron, danas je izvestio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o dostignućima MKSJ tokom prethodnih šest meseci i izazovima s kojima se Međunarodni sud susreće u ispunjavanju svog mandata.


Tužilac Serge Brammertz danas je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacije predstavio 23. Izveštaj Tužilaštva o napretku ostvarenom u ispunjavanju strategije okončanja rada MKSJ, koji se odnosi na period od 16. novembra 2014. do 15. maja 2015. godine. On je Savet izvestio o...


Prvo ću se osvrnuti na najnovije informacije u postupku protiv Gorana Hadžića. Veće je 21. maja 2015, odobrilo Hadžićev zahtev od 28. aprila za privremeno puštanje na slobodu. Hadžiću je prethodno bilo odobreno privremeno puštanje na slobodu iz zdravstenih i humanitarnih...


Tužilac Serge Brammertz će posetiti Beograd 25. i 26. maja 2015. Ova poseta predstavlja deo priprema za tužiočev redovni šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.


Tužilac Serge Brammertz biće u posjeti Sarajevu od 12. do 14. maja 2015. Ova posjeta predstavlja dio priprema za tužiočev redovni šestomjesečni izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.


Prvo ću se osvrnuti na najnovije informacije u postupku protiv Gorana Hadžića. Žalbeno veće je 13. aprila odobrilo žalbu optuženog i naložilo njegovo privremeno puštanje na slobodu u Srbiju. Tokom perioda privremenog boravka na slobodi, koji je počeo 15. aprila, Hadžić će...


Zdravko Tolimir

Žalbeno vijeće u sastavu sudija Theodor Meron (predsjedavajući), sudija William H. Sekule, sudija Patrick Robinson, sudija Mehmet Güney i sudija Jean-Claude Antonetti danas je izreklo presudu u postupku protiv Zdravka Tolimira, bivšeg pomoćnika komandanta i načelnika Sektora...