Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mediji

Outreach program Međunarodnog suda započeće regionalni projekat rada s mladima prezentacijom koja će biti održana u Petoj...


FNakon što je prošle sedmice zahtev odbrane za izricanje oslobađajuće presude odbijen, Pretresno veće u predmetu Hadžić...


Pretresno veće II danas je odbacilo zahtev Gorana Hadžića za oslobađajuću presudu po osam tačaka optužnice. Usmena odluka Veća izrečena je po zahtevu...


Izricanje odluke Pretresnog veća po zahtevu na osnovu pravila 98bis za oslobađajuću presudu u postupkuu protiv Gorana Hadžića,...


Predsednik Meron je prošle sedmice imenovao sudiju Sekulea u Žalbeno veće koje će razmotriti Zahtev Tužilaštva za ponovno...


U ponedeljak, 3. februara, Tužilaštvo je podnelo zahtev za ponovno razmatranje Presude Žalbenog veća u postupku protiv Momčila...


Tužilaštvo je danas podnijelo zahtjev Žalbenom vijeću Međunarodnog suda u kojem traži da ono ponovo razmotri svoju odluku o...


U predmetu Prlić i drugi, Slobodan Praljak je 27. januara obavestio Veće da ne raspolaže sredstvima kojima bi pokrio...


Žalbeno veće je danas izreklo presudu u postupku protiv Vlastimira Đorđevića, u kojoj je potvrdilo njegovu krivicu za zločine koje su počinile srpske snage...


Žalbeno veće je danas delimično prihvatilo žalbe odbrane i tužilaštva u predmetu Šainović i drugi kojim su obuhvaćena četvorica visokih političkih...