Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mediji

Nakon odluke Pretresnog veća kojom je odbijen zahtev Ratka Mladića za izricanje oslobađajuće presude u skladu s pravilom 98bis...


Pretresno vijeće I danas je u cijelosti odbacilo argumentaciju zahtjeva Ratka Mladića za izricanje oslobađajuće presude u skladu s pravilom 98bis...


Izricanje odluke Pretresnog vijeća po zahtjevu podnesenom u skladu s pravilom 98bis za oslobađanje od krivice u postupku protiv Ratka Mladića...


Outreach program Međunarodnog suda je danas, predavanjem održanim za studente Američkog univerziteta u Sarajevu, Bosna i...


Pretresno veće je 21. marta 2014. odbilo zahtev tužilaštva za odobrenje da izvede dokaze u postupku pobijanja na suđenju Radovanu...


Treći dugometražni dokumentarni film u produkciji Outreach programa Međunarodnog suda, Njihovim očima: svjedoci pravde,...


Na suđenju Ratku Mladiću odbrana i tužilaštvo danas su završili iznošenje argumenata u skladu s pravilom 98bis. Mladićeva...


Outreach program Međunarodnog suda poziva predstavnike sredstava javnog informisanja na projekcije dokumentarnog filma Njihovim...


Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju danas je započeo treći ciklus prezentacija u srednjim...


Nakon zvaničnog završetka izvođenja dokaza tužilaštva na suđenju Ratku Mladiću, Veće je prošle sedmice naložilo da se iznošenje...