Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Podaci o postupcima MKSJ

Ažurirano septembar 2023.

MEĐUNARODNI SUD JE OPTUŽIO 161 OSOBU

za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije

161 OPTUŽENIH PROCESUIRANO

93 Osuđeni
2  – čeka na prebacivanje u zemlju gdje će izdržavati kaznu
Ratko Mladić, Jovica Stanišić
19 – prebačeni u zemlje gdje izdržavaju kazne
Miroslav Bralo, Vlastimir Ðorđević, Stanislav Galić, Goran Jelisić, Radovan Karadžić, Radislav Krstić, Dragoljub Kunarac, Milan Lukić, Sredoje Lukić, Sreten Lukić, Milan Martić, Radivoje Miletić, Dragomir Milošević, Nebojša Pavković, Milivoj Petković, Vujadin Popović, Jadranko Prlić, Milomir Stakić, Bruno Stojić, Mićo Stanišić, Stojan Župljanin
63 – izdržali kazne
Zlatko Aleksovski, Haradin Bala, Predrag Banović, Vidoje Blagojević, Tihomir Blaškić, Ljubomir Borovčanin, Lahi Brahimaj, Radoslav Brđanin, Mario Čerkez, Ranko Češić, Valentin Ćorić, Hazim Delić, Damir Došen, Dražen Erdemović, Anto Furundžija, Enver Hadžihasanović, Dragan Jokić, Miodrag Jokić, Drago Josipović, Dragan Kolundžija, Dario Kordić, Milojica Kos, Radomir Kovač, Momčilo Krajišnik, Milorad Krnojelac, Amir Kubura, Miroslav Kvočka, Esad Landžo, Vladimir Lazarević, Sreten Lukić, Vinko Martinović, Darko Mrđa, Zdravko Mucić, Mladen Naletilić, Dragan Nikolić, Momir Nikolić, Dragan Obrenović, Dragoljub Ojdanić, Vinko Pandurević, Biljana Plavšić, Dragoljub Prcać, Berislav Pušić, Mlađo Radić, Ivica Rajić, Vladimir Šantić, Duško Sikirica, Franko Simatović, Blagoje Simić, Milan Simić, Nikola Šainović, Vojislav Šešelj, Veselin Šljivančanin, Pavle Strugar, Duško Tadić, Miroslav Tadić, Johan Tarčulovski, Stevan Todorović, Mitar Vasiljević, Zoran Vuković, Simo Zarić, Dragan Zelenović, Zoran Žigić
  9 – umrli nakon suđenja ili tokom izdržavanja kazne
Milan Babić, Ljubiša Beara, Rasim Delić, Miroslav Deronjić, Milan Gvero, Mile Mrkšić, Drago Nikolić, Slobodan Praljak, Zdravko Tolimir
18 Optuženih - oslobođeni optužbi
Idriz Balaj, Ljube Boškoski, Ivan Čermak, Zejnil Delalić, Ante Gotovina, Sefer Halilović, Ramush Haradinaj, Zoran Kupreškić, Mirjan Kupreškić, Vlatko Kupreškić, Fatmir Limaj, Mladen Markač, Milan Milutinović, Isak Musliu, Naser Orić, Dragan Papić, Momčilo Perišić, Miroslav Radić
13 Optuženih - predmeti proslijeđeni nacionalnim sudovima na osnovu pravila 11bis
Rahim Ademi, Dušan Fuštar, Momčilo Gruban, Gojko Janković, Vladimir Kovačević,** Duško Knežević, Paško Ljubičić, Željko Mejakić, Mirko Norac, Mitar Rašević, Radovan Stanković, Savo Todović, Milorad Trbić
** Poslije prosljeđivanja srpskim vlastima utvrđena procesna nesposobnost
37 Optuženih – optužnice protiv njih su povučene ili su umrli
20 Optužnica je povučeno
Mirko Babić, Nenad Banović, Zdravko Govedarica, Gruban, Marinko Katava, Dragan Kondić, Predrag Kostić, Goran Lajić, Zoran Marinić, Agim Murtezi, Nedeljko Paspalj, Milan Pavlić, Milutin Popović, Draženko Predojević, Ivan Šantić, Dragomir Šaponja, Željko Savić, Pero Skopljak, Nedjeljko Timarac, Milan Zec
10 Optuženih – umrli su prije prebacivanja na Međunarodni sud
Stipo Alilović, Janko Bobetko, Goran Borovnica, Simo Drljača, Dragan Gagović, Janko Janjić, Nikica Janjić, Slobodan Miljković, Željko Ražnatović, Vlajko Stojiljković
  7 Optuženih – umrli su nakon prebacivanja na Međunarodni sud
Mehmed Alagić, Đorđe Đukić, Slavko Dokmanović, Goran Hadžić, Milan Kovačević, Slobodan Milošević, Momir Talić